Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy gromadzenia i przetwarzania przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. danych osobowych użytkowników przeglądających zasoby strony www.autolider.pl (zwanej dalej „Stroną”).

 

Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom, o których będziemy informować poprzez opublikowanie na Stronie nowej wersji polityki prywatności.

 

Podanie danych osobowych o ile jest wymagane przez funkcjonalności Strony, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na właściwej podstawie prawnej oraz w dopuszczalnym przez prawo zakresie i celu. W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie plików cookies, niestety nie będziemy mogli Ci zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji Strony.

 

Bardzo prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z korzystania ze Strony. 

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych Strony?

 

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony  (dalej „Administrator”), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Wydawnictwo Bauer Sp. o.o. Sp.k. 

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa 

KRS 0000413132

NIP 527-26-44-323 

REGON 142734203 

Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników rejestrujących się na Stronie określają zapisy dotyczące przetwarzania danych zawarte w regulaminie Plebiscytu Auto Lider 2020 dostępnym na stronie www.autolider.pl .

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko te osoby, które zostały przeszkolone zgodnie z polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i podpisały stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony,

 2. system IT Administratora spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

 1. Rejestracja na Stronie odbywa się w celu oddania głosu w Plebiscycie Auto Lider 2020 ……………………………………………………………………………………………. .

 2. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) jako użytkownikowi przeglądającemu Strony przysługuje Ci:


 

Uprawnienie internauty

Podstawa RODO

Sposób realizacji prawa

Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania

Art. 12 – 14

Informacja na Stronie

Prawo dostępu

Art. 15

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych (zgodnie z Art. 15 ust 4).

Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych

Art. 16

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Art. 17

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych

Prawo do przenoszenia danych

Art. 20

Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe dane we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych

Prawo do sprzeciwu

Art. 21

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Spółkę realizowane jest poprzez zablokowanie używania cookies w przeglądarce.

 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej.  W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

 

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Stronę

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony.

 

W ramach Strony  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

 2. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 3. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Strony;

 4. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. 

Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. 

 

A. autolider.pl (serwer)

 

System informatyczny, z którego korzysta Strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze Stroną. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Stronę  i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Strony w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

Dane te co do zasady nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

B. autolder.pl (cookies)

 

Serwis wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Stronie rozpoznania Ciebie i dostosowania Strony do Twoich potrzeb.

wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania;

 2. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Strony

 3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Strony.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze Strony nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na Stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

 

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Stronę źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych
z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Użytkownicy Strony, którzy nie chcą, by ich dane były wykorzystywane przez Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek ten uniemożliwia stosowanym przez Analytics i działającym w witrynach elementom JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) wykorzystanie informacji użytkowników przez Analytics. Korzystanie z dodatku do przeglądarki blokującego Analytics nie utrudni właścicielom witryn korzystania z innych narzędzi do pomiaru statystyk witryny.

 

D. Cookies pochodzące z serwerów partnerów Strony

 

Strona korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej przez Stronę lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. 

Strona bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Serwis wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google 

 2. Facebook

 3. instagram.com

 4. twitter.com 

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Strony.

 

V. Udostępnianie Twoich danych osobowych

 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Strona dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VI. Zmiana polityki prywatności

 

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://autolider.pl/polityka-prywatnosci

 

VII. Kontakt

 

Strona kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu  e-mail [email protected]

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail [email protected]

 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych dla Strony. Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

[email protected]

Adres korespondencyjny:

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Motorowa 1 

04-035 Warszawa

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Motorowa 1 

04-035 Warszawa